Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 83 dni temu

 
 
 

OBOWIĄZEK KORZYSTANIA ZE STUDENCKICH ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Centrum Obsługi Studenta przypomina wszystkim studentom o obowiązku korzystania ze studenckich adresów poczty elektronicznej (SNR_ALBUMU@student.po.edu.pl). Tylko na te adresy wysyłane są informacje do studentów ze strony Centrum Obsługi Studentów i tylko z tych adresów rozpatrywana jest poczta od studentów. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa (np. podszywanie się pod inne osoby) oraz zachowaniem tajemnicy korespondencji.

 
 
 

PRZYPISANIE DO GRUP NA SEMESTR LETNI 2018/2019

Centrum Obsługi Studenta uprzejmie informuje, że zgodnie z regulaminem studiów Politechniki Opolskiej paragraf 7 ust.10a, informacja o przydziale studentów do poszczególnych grup zajęciowych podawana jest do wiadomości na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem semestru.

Z uwagi na zamknięcie sesji egzaminacyjnej z dniem 17.02.2019 oraz zamknięciem protokołów elektronicznych w systemie USOSWeb z dniem 20.02.2019 studenci zostaną przypisanie do poszczególnych grup na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 ze statusem nieaktywny.

W momencie rozliczenia sesji zimowej status zostanie zmieniony na aktywny.

 
 
 

SESJA EGZAMINACYJNA

Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 30.01.2019 do 17.02.2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej obowiązującym od 01.10.2017 r. (rozdział 4. Zaliczanie okresu studiów)

Wszyscy studenci Politechniki Opolskiej są zobowiązani do zalogowania się do systemu USOSWeb w celu sprawdzenia poprawności przypisanych przedmiotów, poprawności ocen zaliczeniowych z wszystkich form zajęć do systemu USOSWeb i zgłoszenie niezwłocznie ewentualnych niezgodności koordynatorowi najpóźniej do dnia zamknięcia protokołów elektronicznych tj. 20.02.2019 r.

Koordynatorem jest prowadzący wykład z danego przedmiotu.

W celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS student jest zobowiązany złożyć w Centrum Obsługi Studenta lub w Biurach Centrum Obsługi Studenta na poszczególnych wydziałach podanie o rejestrację na kolejny semestr oraz dowód wpłaty za przedmioty powtarzane najpóźniej do dnia 25.02.2019 r. (poniedziałek), po wcześniejszym zweryfikowaniu ocen w systemie USOSweb.

Wpisy do protokołów w portalu USOSweb powinny być uzupełnione zgodnie z wytycznymi.

 
 
 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Studenci, którzy ubezpieczeni są przez Uczelnię , przypominamy o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia Uczelni o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1510 z poźn. zm).

 
 
 

ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

W dniach od 3 grudnia 2018 r. do 3 marca 2019 r. w systemie USOSweb będą aktywne ankiety oceny zajęć dydaktycznych i nauczyciela akademickiego, dotyczące semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019. Przypominamy, że ankiety są anonimowe, a ich celem jest doskonalenie procesu kształcenia.