Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

  Polityka prywatności

  Mobilny USOS PO jest oficjalną aplikacją Politechniki Opolskiej, z siedzibą pod adresem Prószkowska 76, 45-758 Opole.

  Aplikacja jest przeznaczona dla członków społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej (Uczelni), tj. pracowników i studentów Uczelni (Użytkowników).

  Mobilny USOS PO umożliwia Użytkownikowi korzystanie poprzez urządzenia mobilne z udostępnionych funkcjonalności uczelnianych systemów platformy USOS.

  Dane i funkcje dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem aplikacji odzwierciedlają istniejące indywidualne prawa dostępu Użytkownika w systemach uczelnianych.

  Prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Uczelnię wynika z relacji pomiędzy Użytkownikami a Uczelnią istniejących w oparciu o przepisy dotyczące studiowania (w przypadku studentów) i zatrudnienia (w przypadku pracowników) oraz z ewentualnych rozszerzonych zgód wydanych uprzednio przez Użytkowników.

  Aby móc korzystać z aplikacji, Użytkownik musi posiadać aktywne konto studenckie bądź pracownicze w serwisach uczelnianych (tzw. konto CAS) - zalogowanie się (uwierzytelnienie) wymaga podania loginu i hasła.

  Przy pierwszym zalogowaniu Użytkownik musi dodatkowo zezwolić aplikacji na dostęp do jego danych znajdujących się w systemach Uczelni.

  Przesyłanie danych Użytkownika, w tym danych do uwierzytelnienia, odbywa się w postaci zaszyfrowanej, bezpośrednio pomiędzy urządzeniem mobilnym Użytkownika a systemami Uczelni, bez udziału stron trzecich.

  Aplikacja może prosić o dostęp do kalendarza w celu zapisania w nim terminów. Uczelnia nie uzyskuje dostępu do danych Użytkownika w urządzeniu ani nie umożliwia tego stronom trzecim.

  Użytkownikom wysyłane są z Uczelni powiadomienia. Można je wyłączyć w ustawieniach systemu iOS dla tej konkretnej aplikacji. Sposób wyłączenia może się różnić dla poszczególnych wersji systemu.

  Jeśli Użytkownik wyda na to zgodę podczas instalacji bądź w ustawieniach prywatności, aplikacja przesyła informacje diagnostyczne w przypadku wystąpienia w niej poważnych błędów. Dane nie są powiązane z konkretnym użytkownikiem i obejmują model urządzenia, wersję systemu operacyjnego iOS i techniczne szczegóły błędu. Informacje służą wyłącznie doskonaleniu aplikacji.

  Pragniemy zwrócić uwagę, że firma Apple może zbierać dane diagnostyczne z aplikacji (zgodnie z polityką prywatności Apple), może też zbierać dane z App Store® oraz z Apple Maps (do wyświetlenia map), jednak nie pochodzą one z aplikacji Mobilny USOS PO i jest to odrębna kwestia pozostającą poza relacjami Uczelni z Użytkownikiem. Uczelnia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności firmy Apple oraz za przestrzeganie przez firmę Apple przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Przypominamy, że istotne informacje dla Użytkownika jako pracownika lub studenta w kontekście bezpieczeństwa danych znajdują się na stronach Uczelni: https://www.po.opole.pl/politykaprywatnosci

  Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianie. Aktualna jej wersja jest zawsze dostępna poprzez stronę informacyjną aplikacji w sklepie App Store® oraz w menu samej aplikacji. Uczelnia będzie informować Użytkowników o zmianach istotnie wpływających na założenia prywatności.

  kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)