Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjoterapia 4 rok, sem. 7, fizjoterapia, st. jed. mag. (mgr)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Fizjoterapia (WF-SJ)
Etap: 4 rok, sem. 7, fizjoterapia, st. jed. mag. (mgr) (WF00-SJ-4(07))
Poprzednie etapy: 3 rok, sem. 6 , fizjoterapia, st. jed. mag. (mgr)
Następne etapy: 4 rok, sem. 8, fizjoterapia, st. jed. mag. (mgr)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Fizjoterapia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2023/24z 2024/25z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Adaptowana aktywność ruchowa WF/00-SJ>AdaAktRU(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Adaptowana aktywność ruchowa WF/00-SJ>AdaAktRU(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Adaptowana aktywność ruchowa WF/00-SJ>AdaAktRU(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Adaptowana aktywność ruchowa WF/00-SJ>AdaAktRU(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Balneoklimatologia i odnowa biologiczna WF/00-SJ>BalOdnBI(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Balneoklimatologia i odnowa biologiczna WF/00-SJ>BalOdnBI(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Balneoklimatologia i odnowa biologiczna WF/00-SJ>BalOdnBI(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Bioetyka WF/00-SJ>Bioetyka(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Demografia i epidemiologia WF/00-SJ>DemoEpid(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Farmakologia w fizjoterapii WF/00-SJ>FarmFizj(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Fizjologia wysiłku fizycznego WF/00-SJ>FizWysFI(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Fizjologia wysiłku fizycznego WF/00-SJ>FizWysFI(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Fizjologia wysiłku fizycznego WF/00-SJ>FizWysFI(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Fizjologia wysiłku fizycznego WF/00-SJ>FizWysFI(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Genetyka WF/00-SJ>Genetyka(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Genetyka WF/00-SJ>Genetyka(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Genetyka WF/00-SJ>Genetyka(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Genetyka WF/00-SJ>Genetyka(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Język angielski B2 V WF/00-SJ>JezyAngl(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Język angielski B2+ V WF/00-SJ>JezyAngP(7) 2021/22z - 2021/22z NIE
Język angielski B2+ V WF/00-SJ>JezyAngP(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Język angielski B2+ V WF/00-SJ>JezyAngP(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Metodologia badań naukowych WF/00-SJ>MetBadNA(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Pedagogika specjalna WF/00-SJ>PedaSpec(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Planowanie fizjoterapii - w chorobach wewnętrznych I WF/00-SJ>PFCW(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Planowanie fizjoterapii - w chorobach wewnętrznych I WF/00-SJ>PFCW(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Planowanie fizjoterapii - w chorobach wewnętrznych I WF/00-SJ>PFCW(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Planowanie fizjoterapii - w dysfunkcjach układu ruchu I WF/00-SJ>PlFiDYUR(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Planowanie fizjoterapii - w dysfunkcjach układu ruchu I WF/00-SJ>PlFiDYUR(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Planowanie fizjoterapii - w dysfunkcjach układu ruchu I WF/00-SJ>PlFiDYUR(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Podstawy prawa WF/00-SJ>PodsPraw(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii III WF/00-SJ>PZFKDODF(7) 2020/21z - 2020/21z NIE
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii III WF/00-SJ>PZFKDODF(7) 2021/22z - 2021/22z NIE
Programowanie rehabilitacji: w chorobach wewnętrznych II WF/00-SJ>PRCW(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Programowanie rehabilitacji: w dysfunkcjach układu ruchu II WF/00-SJ>PrReDYUR(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Programowanie rehabilitacji: w wieku rozwojowym I WF/00-SJ>PRWR(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Protetyka i ortotyka WF/00-SJ>ProtOrto(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Przedmiot do wyboru IX - Neurofizjologiczne metody fizjoterapeutyczne WF/00-SJ>W:NeMeFi(7) 2022/23z - 2023/24l NIE
Przedmiot do wyboru IX - Neurofizjologiczne metody fizjoterapeutyczne WF/00-SJ>W:NeMeFi(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Przedmiot do wyboru IX - Terapia czaszkowo-mózgowa WF/00-SJ>W:TeCzMo(7) 2023/24z - 2023/24l NIE
Przedmiot do wyboru IX - Terapia czaszkowo-mózgowa WF/00-SJ>W:TeCzMo(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Przedmiot do wyboru IX - Trening stabilizacyjny w fizjoterapii WF/00-SJ>W:TrStFi(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Przedmiot do wyboru VIII - Taśmy mięśniowe człowieka WF/00-SJ>W:TaMiCz(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Przedmiot do wyboru VIII - Taśmy mięśniowe człowieka WF/00-SJ>W:TaMiCz(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Przedmiot do wyboru VIII - Taśmy mięśniowe człowieka WF/00-SJ>W:TaMiCz(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna I WF/00-SJ>WPPW(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna I WF/00-SJ>WPPW(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna I WF/00-SJ>WPPW(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Wyroby medyczne WF/00-SJ>WyroMedy(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Wyroby medyczne WF/00-SJ>WyroMedy(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Wyroby medyczne WF/00-SJ>WyroMedy(7) 2024/25z - 2024/25z NIE
Zarządzanie i marketing WF/00-SJ>ZarzMark(7) 2020/21z - 2021/22z NIE
Zarządzanie i marketing WF/00-SJ>ZarzMark(7) 2022/23z - 2022/23z NIE
Zarządzanie i marketing WF/00-SJ>ZarzMark(7) 2023/24z - 2023/24z NIE
Zarządzanie i marketing WF/00-SJ>ZarzMark(7) 2024/25z - 2024/25z NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - Zaliczeniowe dla etapu studiów 2017/18z - ... 192.00 210.00
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)