Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Automatyka i Robotyka

Informacje o programie studiów

  Kod: EA-SM
  Nazwa: Automatyka i Robotyka
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki: Automatyka i Robotyka
Kierunki do
wyboru:
Automatyka i Robotyka Komputerowe systemy sterowania
Automatyka i Robotyka Robotyka i mechatronika
Automatyka i Robotyka Systemy informatyczne w automatyce
Automatyka i Robotyka Systemy sterowania w automatyce i robotyce
Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 rok, sem.1, automatyka i robotyka - systemy sterowania w automatyce i robotyce, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, automatyka i robotyka - systemy sterowania w automatyce i robotyce, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, automatyka i robotyka - systemy sterowania w automatyce i robotyce, st. II-go stopnia (mgr)

Pozostałe toki nauczania

1 rok, sem.1, automatyka i robotyka, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, automatyka i robotyka - komputerowe systemy sterowania, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, automatyka i robotyka - komputerowe systemy sterowania, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, automatyka i robotyka - robotyka i mechatronika, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, automatyka i robotyka - robotyka i mechatronika, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, automatyka i robotyka - systemy informatyczne w automatyce, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, automatyka i robotyka - systemy informatyczne w automatyce, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, automatyka i robotyka - systemy sterowania w automatyce i robotyce, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, automatyka i robotyka - systemy sterowania w automatyce i robotyce, st. II-go stopnia (mgr)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Program studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności Systemy sterowania w automatyce i robotyce koncentruje się na przedmiotach o charakterze specjalistycznym i kierunkowym, a główny nacisk położony jest na kształcenie związane z kierunkiem dyplomowania w ramach szerokiej oferty przedmiotów wybieralnych. Absolwent studiów II-stopnia posiada dogłębną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień teoretycznych obejmujących: identyfikację liniowych i nieliniowych systemów dynamicznych, różne koncepcje modelowania ciągłych i dyskretnych systemów dynamicznych, zaawansowane techniki sterowania, również oparte na narzędziach sztucznej inteligencji oraz teorie i metody optymalizacji jedno- i wielokryterialnej. Ponadto posiada obszerną wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniami praktyczno-implementacyjnymi, do których można zaliczyć: rozwiązywanie skupionych i rozproszonych problemów sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC, elementy związane z projektowaniem, budową i optymalizacją układów robotyki, korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych i wizualizacyjnych. Absolwent II stopnia studiów posiada również umiejętności programowania różnych postaci systemów informatycznych za pomocą współczesnych, obiektowych języków programowania. Obok nabywania wiedzy związanej bezpośrednio z kierunkiem Automatyka i Robotyka, studenci podczas realizacji zadań grupowych nabierają także doświadczenie w zakresie pracy zespołowej i kierowania zasobami ludzkimi. Otwarty charakter wielu prowadzonych przedmiotów sprawia, że absolwent studiów II stopnia rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i rozwoju zawodowego. Program kształcenia II stopnia studiów na kierunku Automatyka i Robotyka stanowi solidne podstawy do podjęcia studiów stopnia III.

Umiejętności

Specjalność Systemy sterowania w automatyce i robotyce jest ukierunkowana na wykształcenie umiejętności:

- zastosowania szeroko rozumianych metod komputerowych w sterowaniu i robotyce,

- projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania automatów i robotów,

- projektowania komputerowych systemów sterowania, w tym także rozproszonych systemów sterowania wykorzystujących przemysłowe sieci komputerowe,

- identyfikacji, modelowania i optymalizacji procesów dynamicznych,

- syntezy algorytmów sterowania, w tym także algorytmów wykorzystujących metody sztucznej inteligencji oraz metody ewolucyjne,

- weryfikacji i walidacji systemów sterowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych,

- wdrażania oraz konfiguracji komputerowych systemów sterowania w instalacjach przemysłowych.

Zatrudnienie

Absolwent studiów II-go stopnia jest przygotowany do podjęcia zatrudniania przy projektowaniu, implementacji jak również eksploatacji systemów sterowania we wszelkiego rodzaju liniach technologicznych. Jest specjalistą, którego wiedza i umiejętności pozwalają na odnalezienie nowoczesnych rozwiązań z zakresu sterowania procesami i ich wizualizacji. Ponadto posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi oraz podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia pracy naukowo-badawczej. Dzięki temu, absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę powiązaną z pracą badawczą w ramach III stopnia studiów na kierunku Automatyka i Robotyka.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Plan studiów i program kształcenia uchwalony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, uchwała nr 106/WE/2017 z dnia 01 czerwca 2017r., po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Opolskiej. Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia dla kierunku Automatyka i Robotyka uchwalone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 106 z dnia 26 kwietnia 2017r. (zmiana: nr 167 z dnia 18 października 2017r.)