Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka

Informacje o programie studiów

Kod: EI-NI
Nazwa: Informatyka
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 4-letnie (8 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Informatyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Informatyka otrzymują stopień zawodowy inżyniera i są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na wybranej specjalności.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: matematyka obejmująca logikę matematyczną, kombinatorykę, teorię liczb oraz metody probabilistyczne, zagadnienia z obszaru fizyki i elektrotechniki, niezbędne do zrozumienia podstaw działania komputerów, urządzeń z nimi współpracujących oraz sieci komputerowych; metody pomiarowe, szacowanie niepewności pomiarów i rachunku błędów; techniki pracy z grafiką wektorową, bitmapową oraz trójwymiarową, składnia i semantyka języków programowania, w tym środowiska .NET; algorytmy i struktury danych; budowa i funkcjonowanie systemów komputerowych; współczesne systemy operacyjne; inżynieria oprogramowania, cykl życia oprogramowania; sieci komputerowe, protokoły sieciowe i ich wzajemne relacje; urządzenia wchodzące w skład sieci teleinformatycznych; relacyjne bazy danych; podatność systemów i sieci komputerowych na zagrożenia; systemy wbudowane; metody sztucznej inteligencji; budowa serwisów internetowych.

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta studiów I stopnia jako: (1) projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania, złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, (2) administratora systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe), (3) kierownika zespołów programistycznych, (4) pracownika inżynieryjno-technicznego w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)