Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika Przemysłowa

Informacje o programie studiów

Kod: EP-SI
Nazwa: Elektronika Przemysłowa
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5-letnie (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Elektronika Przemysłowa
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Elektronika przemysłowa posiada wiedzę w zakresie budowy elementów i układów elektronicznych, układów energoelektronicznych, techniki mikroprocesorowej, sterowników programowalnych, układów wbudowanych, systemów telewizyjnych i radiowych oraz systemów przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej. Potrafi zaprojektować, zaprogramować, uruchamiać, testować układy i systemy bazujące na technice mikroprocesorowej i układach programowalnych mające zastosowanie w szeroko rozumianym przemyśle, czyli w systemach automatyki zakładów produkcyjnych jako systemy wspomagające proces produkcyjny, sterujące procesem produkcyjnym, w systemach pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, w systemach sterowania urządzeń przemysłowych jak układy napędowe, elementy systemów automatyki i robotyki, w systemach budynków inteligentnych oraz w sterowaniu urządzeń powszechnego użytku. Potrafi zaprojektować urządzenie elektroniczne bazujące na technice analogowej i mikroprocesorowej, w tym na układach wbudowanych, wykorzystując oprogramowanie wspomagające proces projektowania i potrafi zastosować najnowsze technologie i materiały stosowane w przemyśle elektronicznym. Posiada wiedzę w zakresie diagnostyki urządzeń elektronicznych o różnym stopniu złożoności, potrafi zdiagnozować miejsce wystąpienia uszkodzenia i je usunąć. Posiada wiedzę i umiejętności, które po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych umożliwiają znalezienie zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym i technicznym. Ma świadomość roli społecznej inżyniera, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć technicznych i innych aspektów działalności inżyniera kierunku elektronika przemysłowa.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)