Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Turystyka i Rekreacja

Informacje o programie studiów

Kod: WT-NM
Nazwa: Turystyka i Rekreacja
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Turystyka i Rekreacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Turystyka i Rekreacja Zarządzanie w turystyce i rekreacji
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej m.in. w: ośrodkach Spa i odnowy biologicznej, sanatoriach, placówkach sportowych i rekreacyjnych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej.

Wiedza

Absolwent posiada wiedzę w ramach, której rozumie i poddaje analizie procesy psychosomatyczne ważne dla minimalizowania negatywnych skutków pracy fizycznej i umysłowej. Zna podstawowe rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych oraz środki, metody i formy stosowane w odnowie biologicznej. Wie jak wspomóc procesy restytucji określoną dietą i suplementacją.

Umiejętności

W ramach zdobytych umiejętności absolwent potrafi wskazać miejsce i rolę odnowy biologicznej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych społeczeństwa. Planuje, programuje oraz wykonuje zabiegi odnowy biologicznej, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i potrzeb uczestników. Posiada umiejętność stosowania technik relaksacyjnych. Posiada kluczowe kompetencje w zakresie żywienia i suplementacji w odnowie biologicznej.

Kompetencje społeczne

Absolwent zdobywa kompetencje społeczne w ramach, których systematycznie pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi właściwie kierować zespołem, przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą. Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i podopiecznych.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 325 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)