Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Administracja KIERUNEK (2)
Administracja KIERUNEK (2)
Administracja Unii Europejskiej SPECJALNOŚĆ
Administrowanie przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Advanced Technologies in Environmental Engineering SPECJALNOŚĆ
Advanced Technologies in Environmental Engineering SPECJALNOŚĆ
Architecture and urban planning (studia prowadzone w języku angielskim) SPECJALNOŚĆ
Architektura KIERUNEK (2)
Architektura (studia prowadzone w języku angielskim) KIERUNEK
Architektura i Urbanistyka SPECJALNOŚĆ
Audyt energetyczny SPECJALNOŚĆ
Automatyka i metrologia elektryczna SPECJALNOŚĆ
Automatyka i Robotyka KIERUNEK (5)
Automatyka, elektronika i elektrotechnika KIERUNEK
Automatyzacja i diagnostyka układów elektromechanicznych SPECJALNOŚĆ
Budowa i eksploatacja maszyn KIERUNEK (1)
Budownictwo KIERUNEK (5)
Budownictwo KIERUNEK (2)
Budownictwo (studia prowadzone w języku angielskim) KIERUNEK (2)
Budownictwo drogowe SPECJALNOŚĆ (1)
Budownictwo drogowe SPECJALNOŚĆ
Budownictwo podziemne i geotechnika SPECJALNOŚĆ
Building and Engineering Structures (studia prowadzone w języku angielskim) SPECJALNOŚĆ
Computer Aided Engineering SPECJALNOŚĆ
Dziennikarstwo podróżnicze SPECJALNOŚĆ
E-administracja SPECJALNOŚĆ
Edukacja Techniczno-informatyczna KIERUNEK (2)
Ekonomia KIERUNEK (4)
Ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie SPECJALNOŚĆ
Ekonomia i gospodarka finansowa SPECJALNOŚĆ
Ekonomia i przedsiębiorczość SPECJALNOŚĆ
Ekonomia menedżerska SPECJALNOŚĆ
Ekonomia społeczna SPECJALNOŚĆ
Eksploatacja odnawialnych źródeł energii SPECJALNOŚĆ
Eksploatacja oraz daignostyka pojazdów i maszyn SPECJALNOŚĆ
Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn SPECJALNOŚĆ
Elektroenergetyka SPECJALNOŚĆ
Elektroenergetyka przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Telekomunikacja KIERUNEK (2)
Elektronika Przemysłowa KIERUNEK (1)
Elektrotechnika KIERUNEK (5)
Energetyka KIERUNEK (1)
Energetyka KIERUNEK (2)
Energetyka i inżynieria środowiska KIERUNEK (2)
Energooszczędne materiały i obiekty budowlane SPECJALNOŚĆ (1)
Erasmus na WB (1 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WB (2 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WEAiI (1 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WEAiI (2 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WEiZ (1 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WEiZ (2 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WIPiL (1 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WIPiL (2 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WM (1 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WM (2 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WWFiF (1 sem) KIERUNEK (1)
Erasmus na WWFiF (2 sem) KIERUNEK (1)
Europeistyka KIERUNEK
Fizjoterapia KIERUNEK (6)
Gospodarka odpadami SPECJALNOŚĆ
Gospodarka ściekami i odpadami SPECJALNOŚĆ
Gospodarka ściekami i odpadami SPECJALNOŚĆ
Gospodarka wodno-ściekowa SPECJALNOŚĆ
Gospodarowanie energią i odpadami SPECJALNOŚĆ
Hotelarstwo i gastronomia SPECJALNOŚĆ
Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych SPECJALNOŚĆ
Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych SPECJALNOŚĆ
Informatyczne systemy zarządzania SPECJALNOŚĆ
Informatyka KIERUNEK (4)
Informatyka (studia prowadzone w języku angielskim) KIERUNEK (1)
Informatyka stosowana SPECJALNOŚĆ
Informatyka w elektroenergetyce SPECJALNOŚĆ
Informatyka w technice i zarządzaniu SPECJALNOŚĆ
Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne SPECJALNOŚĆ
Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne SPECJALNOŚĆ
International Supply Chains SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Bezpieczeństwa KIERUNEK (1)
Inżynieria Bezpieczeństwa KIERUNEK (2)
Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach SPECJALNOŚĆ
Inżynieria bezpieczństwa w logistyce SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Biomedyczna KIERUNEK (1)
Inżynieria Chemiczna i Procesowa KIERUNEK
Inżynieria Chemiczna i Procesowa KIERUNEK (2)
Inżynieria i aparatura procesów przemysłowych KIERUNEK (1)
Inżynieria lądowa i transport KIERUNEK
Inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych SPECJALNOŚĆ (1)
Inżynieria mechaniczna KIERUNEK
Inżynieria mostowo-drogowa SPECJALNOŚĆ (1)
Inżynieria mostowo-drogowa SPECJALNOŚĆ (1)
Inżynieria procesów i systemów przemysłowych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria procesów i systemów przemysłowych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria procesów i systemów przemysłowych (studia prowadzone w języku angielskim) SPECJALNOŚĆ
Inżynieria rolnicza SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Środowiska KIERUNEK (4)
Inżynieria Środowiska KIERUNEK (2)
Inżynieria Środowiska (studia prowadzone w języku angielskim) KIERUNEK (2)
Inżynieria środowiska pracy SPECJALNOŚĆ
Inżynieria transportu w logistyce SPECJALNOŚĆ
Inżynieria transportu w logistyce SPECJALNOŚĆ
Inżynieria zarządzania SPECJALNOŚĆ
Inżynieria zarządzania SPECJALNOŚĆ
Jakość i bezpieczeństwo żywności SPECJALNOŚĆ
Komputerowe systemy sterowania SPECJALNOŚĆ
Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości SPECJALNOŚĆ
Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości SPECJALNOŚĆ
Komputerowe wspomaganie projektowania SPECJALNOŚĆ
Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn SPECJALNOŚĆ
Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn SPECJALNOŚĆ
Konstrukcje budowlane i inżynierskie SPECJALNOŚĆ (1)
Konstrukcje budowlane i inżynierskie SPECJALNOŚĆ (1)
Kultura i higiena pracy SPECJALNOŚĆ
Logistyka KIERUNEK (1)
Logistyka KIERUNEK (4)
Logistyka menedżerska SPECJALNOŚĆ
Logistyka studia prowadzone w języku angielskim KIERUNEK (1)
Logistyka w energetyce SPECJALNOŚĆ
Lotnictwo i kosmonautyka KIERUNEK (1)
Managerial Marketing SPECJALNOŚĆ
Marketing menedżerski SPECJALNOŚĆ
Maszyny i urządzenia przemysłowe SPECJALNOŚĆ
Maszyny i urządzenia przemysłowe SPECJALNOŚĆ
Mechanika KIERUNEK (1)
Mechanika i Budowa Maszyn KIERUNEK (2)
Mechanika i Budowa Maszyn KIERUNEK (4)
Mechanika i Budowa Maszyn (studia prowadzone w języku angielskim) KIERUNEK (2)
Mechatronika KIERUNEK (1)
Mechatronika KIERUNEK (3)
Mechatronika w pojazdach i maszynach SPECJALNOŚĆ
Międzynarodowe łańcuchy dostaw SPECJALNOŚĆ
Międzynarodowe łańcuchy dostaw SPECJALNOŚĆ
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze KIERUNEK
Nauczycielska SPECJALNOŚĆ
Nauczycielsko-instruktorska SPECJALNOŚĆ
Nauczycielsko-trenerska SPECJALNOŚĆ
Ochrona powietrza SPECJALNOŚĆ
Odnowa biologiczna SPECJALNOŚĆ
Odnowa biologiczna z elementami dietetyki SPECJALNOŚĆ
Prawo w biznesie SPECJALNOŚĆ
Procesy energetyczne SPECJALNOŚĆ
Procesy energetyczne SPECJALNOŚĆ
Procesy i urządzenia ochrony środowiska SPECJALNOŚĆ
Przemysłowe Technologie Informatyczne KIERUNEK (1)
Racjonalne gospodarowanie energią SPECJALNOŚĆ
Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną SPECJALNOŚĆ
Robotyka i mechatronika SPECJALNOŚĆ
Samochody i ciągniki SPECJALNOŚĆ
Samochody i ciągniki SPECJALNOŚĆ
Sieci komputerowe i systemy baz danych SPECJALNOŚĆ
Systemy automatyki i robotyki w mechatronice SPECJALNOŚĆ
Systemy Biotechniczne KIERUNEK (1)
Systemy informatyczne w automatyce SPECJALNOŚĆ
Systemy inżynieryjne w logistyce SPECJALNOŚĆ
Systemy inżynieryjne w logistyce SPECJALNOŚĆ
Systemy sterowania w automatyce i robotyce SPECJALNOŚĆ
Systemy telekomunikacyjne SPECJALNOŚĆ
Środowiskowe zarządzanie rozwojem przestrzennym miast SPECJALNOŚĆ
Techniczne systemy bezpieczeństwa SPECJALNOŚĆ
Technika Rolnicza i Leśna KIERUNEK (4)
Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami SPECJALNOŚĆ
Technologia inżynierii produkcji żywnści SPECJALNOŚĆ
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka KIERUNEK (1)
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka KIERUNEK (2)
Technologia żywności i żywienie człowieka (studia prowadzone w języku angielskim) KIERUNEK (1)
Technologie Energetyki Odnawialnej KIERUNEK (2)
Transport KIERUNEK (1)
Transport KIERUNEK
Trener zdrowego stylu życia SPECJALNOŚĆ
Trenerska SPECJALNOŚĆ
Trening zdrowotny osób dorosłych i starszych SPECJALNOŚĆ
Turystyka i Rekreacja KIERUNEK (4)
Turystyka kulturowa SPECJALNOŚĆ
Turystyka zdrowotna i SPA SPECJALNOŚĆ
Wspólny dla kierunków IŚ i ICHiP KIERUNEK
Wspólny dla kierunków MTR, MiBM, ENERG KIERUNEK
Wychowanie Fizyczne KIERUNEK (4)
Wzornictwo przemysłowe KIERUNEK (1)
Zaawansowane metody projektowania w energetyce SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie KIERUNEK (4)
Zarządzanie (studia prowadzone w języku angielskim) KIERUNEK (2)
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie i ekonomia regionu SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji KIERUNEK (4)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji KIERUNEK (1)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia prowadzone w języku angielskim) KIERUNEK (1)
Zarządzanie i ochrona dóbr kultury SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie innowacjami SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie innowacjami SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie kapitałem ludzkim SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie logistyką SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie projektami SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie regionem SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie w turystyce i rekreacji SPECJALNOŚĆ
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#