Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami w projekcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IZ/ZP-SM>ZarZasPR(2)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami w projekcie
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Grupy: 1 rok, sem. 2, zarządzanie i inżynieria produkcji- zarządzanie projektami, st. II-go stopnia (mgr)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANETA KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ
Prowadzący grup: DOMINIKA BINIASZ, ANETA KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
Projekt - zaliczenie na ocenę
Wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Opolska.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)