Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem I i rysunkiem technicznym BA/00-SI>BuOgMART(1)
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
5
(2019/20z - 2019/20l)
3
(2020/21z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)