Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamenty specjalne BB/00-SM>FundSpec(2)
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
2
(2017/18z - 2017/18l)
3
(2018/19z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)