Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika płynów MS/00-SI>MechPlyn(3)
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
7
(2019/20z - 2022/23l)
5
(2023/24z - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)