Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Conflicts resolution ZX-ER/00-SI>ConfReso
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
6
(2020/21z - 2020/21l)
5
(2021/22z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)