Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniques of negotiations and Mediations in Business ZX-ER/00-SI>TeONAMIB
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
5
(2020/21z - 2021/22l)
4
(2022/23z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)