Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 2 godz. temu

 
 
 

OBOWIĄZEK KORZYSTANIA ZE STUDENCKICH ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Centrum Obsługi Studenta przypomina wszystkim studentom o obowiązku korzystania ze studenckich adresów poczty elektronicznej (SNR_ALBUMU@student.po.edu.pl). Tylko na te adresy wysyłane są informacje do studentów ze strony Centrum Obsługi Studentów i tylko z tych adresów rozpatrywana jest poczta od studentów. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa (np. podszywanie się pod inne osoby) oraz zachowaniem tajemnicy korespondencji.

 
 
 

SESJA EGZAMINACYJNA

Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 30.01.2019 do 17.02.2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Studiów Politechniki Opolskiej obowiązującym od 01.10.2017 r. (rozdział 4. Zaliczanie okresu studiów)

Wszyscy studenci Politechniki Opolskiej są zobowiązani do zalogowania się do systemu USOSWeb w celu sprawdzenia poprawności przypisanych przedmiotów, poprawności ocen zaliczeniowych z wszystkich form zajęć do systemu USOSWeb i zgłoszenie niezwłocznie ewentualnych niezgodności koordynatorowi najpóźniej do dnia zamknięcia protokołów elektronicznych tj. 20.02.2019 r.

Koordynatorem jest prowadzący wykład z danego przedmiotu.

W celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr z długiem punktów ECTS student jest zobowiązany złożyć w Centrum Obsługi Studenta lub w Biurach Centrum Obsługi Studenta na poszczególnych wydziałach podanie o rejestrację na kolejny semestr oraz dowód wpłaty za przedmioty powtarzane najpóźniej do dnia 25.02.2019 r. (poniedziałek), po wcześniejszym zweryfikowaniu ocen w systemie USOSweb.

Wpisy do protokołów w portalu USOSweb powinny być uzupełnione zgodnie z wytycznymi.

 
 
 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Studenci, którzy ubezpieczeni są przez Uczelnię , przypominamy o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia Uczelni o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1510 z poźn. zm).

 
 
 

ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

W dniach od 3 grudnia 2018 r. do 3 marca 2019 r. w systemie USOSweb będą aktywne ankiety oceny zajęć dydaktycznych i nauczyciela akademickiego, dotyczące semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019. Przypominamy, że ankiety są anonimowe, a ich celem jest doskonalenie procesu kształcenia.